Svatý Kevin v Irsku

Svatý Kevin byl za svého života urozeným, vzdělaným a ušlechtilým člověkem, který také miloval zvířata. To je možná také důvod, proč bývá tento světec zobrazován s kosem v dlani. Mnohem hůře však dopadly ženy, které po svatém Patrikovi toužily.
krása irské stavby
Když se dostaneme v Irsku k hrabství Wicklow, jež se nachází asi padesát kilometrů od Dublinu, uvidíme, jak se mezi dvěma jezery rozkládají ruiny pozoruhodného klášterního areálu. Odedávna sem proudí davy poutníků, jako i za dnešních dní, protože příběh svatého Kevina je tady stále velmi živý. V těchto klášterních ruinách se nalézá malebný jednolodní kostelík se strmou střechou a roztomilou věžičkou. Ta se nazývá jako takzvaná Kevinova kuchyně, protože věžička připomíná kuchyňský komín. Zrovna tak se zachoval i Dům kněží, což je pohřební hrobka pro řeholníky, která prý ukrývá i nenalezené ostatky svatého Kevina.

Nedaleko jezera Upper Lake se nalézá vodopád Poulanass Waterfall. A právě u tohoto vodopádu najdeme také pozůstatky Kevinovi mnišské cely. Cela svatého Kevina má podobu nenápadné plošinky, která je ohraničena kameny. Na první pohled to vypadá jako jakási obyvatelná kamenná mohyla. Do této jeskyňky se odříkavý světec Kevin uchyloval při svých meditacích.
Svatý Kevin je vždy zobrazován na obrazech s malým ptáčetem. To je proto, neboť prý do světcovy dlaně usedla kosice. A jelikož byl Kevin přítelem a milovníkem zvířat, zůstával v klidu tak dlouho, dokud nesnesla vejce, z něhož se potom vylíhlo holátko.
důležitá irská památka
S ženami však svatý Kevin už tolik trpělivosti nemíval. Pověstí vyprávějí, že svatého muže pronásledovala rozvášněná dívka, před jejímiž milostnými návrhy si nikdy nebyl jistý. Aby dal dívce Kevin lekci, tak ji nejprve sešlehal kopřivami, a když ani to nepomohlo, svrhl dívku do jezera, kde se však utopila. Toto místo se údajně nachází na jižním břehu jezera Upper Lake. Nazývá se Lože svatého Kevina a jedná se o nebezpečný převis, kde světec údajně také pobýval.